Paris Proof: Duurzame kantoren een must om gestelde doelen te bereiken

mei 2024

In de strijd tegen klimaatverandering zijn ambitieuze doelstellingen vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Een cruciaal onderdeel van deze overeenkomst is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius. Voor de bouwsector betekent dit dat gebouwen moeten worden getransformeerd om te voldoen aan de zogenaamde "Paris Proof" standaard voor 2050.

Op weg naar energie-efficiënte gebouwen: Het streven naar Paris Proof

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Klimaatakkoord is om gebouwen zo energie-efficiënt mogelijk te maken, waarbij het energieverbruik sterk verminderd dient te worden. Een logische doelstelling, want 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt gegenereerd door gebouwen. Daarnaast ook een grote uitdaging voor de renovatiemarkt, want pas 3% van de bestaande gebouwen voldoet momenteel aan de streefwaarde voor kantoorgebouwen van 70 kWh/m2.

Met de opkomst van ambitieuze doelstellingen zoals de Paris Proof standaard, verschuift de focus naar vraaggestuurd energieverbruik en de beschikbaarheid van energie in de toekomst. In lijn met de doelstellingen van het Dutch Green Building Council (DGBC), wordt gestreefd naar een reductie van twee derde van het huidige energieverbruik tegen 2040 met het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Met de uitdagingen voor ons, is het duidelijk dat er werk aan de winkel is. Maar hoe?

Mymesh en de verduurzaming van gebouwen

Wat is de meest effectieve route om gebouwen te verduurzamen tot het Paris Proof niveau? In deze context komt Mymesh naar voren als een innovatieve oplossing die niet alleen bijdraagt aan het realiseren van Paris Proof-doelstellingen, maar ook aan het bevorderen van circulariteit in gebouwen. Mymesh heeft als doel om hier een bijdrage aan te leveren door haar slimme gebouwbeheersysteem.

Vraaggestuurde energiezuinige regelingen van technische installaties in gebouwen

Mymesh biedt vraaggestuurde, energiezuinige regelingen voor technische installaties in gebouwen. Door middel van ons geintegreerde, multidisciplinaire gebouwbesturingssysteem met draadloze sensoren, slimme regelaars en IoT-connectiviteit, optimaliseert Mymesh het energieverbruik in gebouwen op een precieze en efficiënte manier. Dit betekent dat verlichting, verwarming, ventilatie, zonwering en andere systemen naadloos samenwerken en alleen worden ingezet wanneer en waar ze nodig zijn. Overmatig energieverbruik wordt voorkomen en de operationele kosten worden verlaagd. We halen energie weg waar de mensen niet zijn, maar leveren juist wel waar zij op dat moment aanwezig zijn (licht en ventilatie). Dat doen we pro-actief. Door op tijd de zonwering naar beneden te sturen, wordt onnodig koelen voorkomen. Of andersom: Door gratis warmte naar binnen te halen als de zon schijnt.

Minimaliseren van de benodigde technische infrastructuur in een gebouw

Een ander belangrijk aspect van Mymesh is het vermogen om de benodigde technische infrastructuur in een gebouw te minimaliseren. Door draadloze communicatie en slimme integratie van apparaten mogelijk te maken, elimineert Mymesh de behoefte aan complexe bekabelingssystemen. Dit resulteert niet alleen in kostenefficiënte installaties, maar vermindert ook de ecologische impact van bouw- en renovatieprojecten, waardoor gebouwen sneller en met minder materiaal kunnen worden opgeleverd.

Dit draagt bij aan het behalen van de MPG-normen (MilieuPrestatie Gebouwen), die gericht zijn op het verminderen van de milieu-impact van gebouwen gedurende hun hele levenscyclus. Door efficiënter gebruik te maken van middelen en het bevorderen van modulaire, schaalbare oplossingen, draagt Mymesh bij aan een meer circulaire benadering van bouwen.

Bijdrage aan Paris Proof standaard (WEii) en Circulariteit (MPG)

Mymesh is by-design vraaggestuurd en staat in de voorhoede van de transitie naar energiezuinige, circulaire gebouwen. Met geavanceerde technologieën en slimme oplossingen draagt Mymesh bij aan het realiseren van Paris Proof-doelstellingen en het bevorderen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Als we streven naar een toekomst waarin gebouwen niet alleen efficiënter zijn, maar ook veerkrachtiger en duurzamer, is Mymesh een onmisbare schakel in deze reis naar een betere wereld.

Wil je ook bijdragen aan een duurzame toekomst en voldoen aan de ambitieuze Paris Proof doelen? Ontdek wat Mymesh voor jou kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd over onze laatste nieuws en updates!

Meld je nu aan

Gerelateerd nieuws

Mymesh wordt toegepast in professionele grootschalige omgevingen waaronder:

crossarrow-right